• >
  • 2η Τροποποίηση & παράταση της δράσης "Ερευνώ - δημιουργώ - καινοτομώ"

2η Τροποποίηση & παράταση της δράσης "Ερευνώ - δημιουργώ - καινοτομώ"

Ανακοινώθηκε η 2η τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Για να δείτε το σχετικό αρχείο, κάντε κλικ εδώ