ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ»

ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ»

ΣΤΟΧΟΣ:

Το εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων αλλά με αξιοποίηση πρώτης ύλης γεωργικού προϊόντος  και αφορούν δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας όπως και συγχώνευση μονάδων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.2 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ:

Minimum 100.000,00 € και Maximum 10.000.000,00 €.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 300.000 € η ενίσχυση θα χορηγήται βάσει του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis),

Για έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 300.000 € τα ποσοστά ορίζονται σε :

 • 20% για τις Μεσαίες και 30% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για την περιοχή Γ. Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας (εκτός του νομού Ευρυτανίας),
 • 25% για τις Μεσαίες και 35% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για την περιοχή Β. Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων νήσων, Κρήτης και του Νομού Ευρυτανίας και 
 • 35% για τις Μεσαίες και 45% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για την περιοχή Α. Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 • Ζυθοποιία 
 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός) 
 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων 
 • Μονάδες πυρηνελαιουργείων
 • Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης 
 • Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, 
 • Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών 
 • Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα) 
 • Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες 
 • Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών. 
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 • Δαπάνες λοιπού εξοπλισμού επιχείρησης 
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων 
 • Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.). 
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Άυλες δαπάνες

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Οι δικαιούχοι στο πλαίσιο της δράσης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ήδη στην παραγωγή γεωργικού προϊόντος που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά μη γεωργικό προϊόν.
 • Επίσης θα πρέπει, είτε να διαθέτουν οι ίδιοι την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, είτε να την δημιουργούν στο πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου. 
 • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος, το επενδυτικό σχέδιο είναι δυνατόν να περιέχει δαπάνες που αφορούν μόνο τη δεύτερη μεταποίηση του προϊόντος αυτού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Αναμένεται με την Προκήρυξη

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Αναμένεται με την Προκήρυξη

Σημείωση: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιούνται μετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 Download

Ενημερωτικό Έντυπο

 

 

Παρακαλώ επιλέξτε από τη λίστα στα αριστερά.