Υπηρεσίες προς Εταιρείες

  1. Εισαγωγή εταιρικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό
  2. Διαχείριση Company Profile εταιριών ( δραστηριότητα )
  3. Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού
  4. Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού ( e-learning )
  5. Ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης

 

Πακέτα

Sliver: 3 μήνες – 300 ευρώ

Gold: 6 μήνες – 500 ευρώ

Platinum: ετήσια – 900  ευρώ