Τελευταία Νέα

Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Περισσότερα...
2η Τροποποίηση & παράταση της δράσης "Ερευνώ - δημιουργώ - καινοτομώ"
Περισσότερα...
Περισσότερα Νέα